สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
—————————–

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป อัตราเงินเดือน ๑๓,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๓,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
(ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่อดูรายชื่อ

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...