ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภททั่วไป


เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)
ตำแหน่งประเภททั่วไป    ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
—————————–
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภททั่วไป อัตราเงินเดือน ๑3,600 บาท  จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
  1. ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
    อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑3,600 บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ก)
  2. ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานก่อสร้าง/โยธา) สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
    อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑3,600 บาท จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข)
บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเวลา วิชาที่สอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศมหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ