งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 (ค.บ. 5 ปี)และนักศึกษาตกค้าง ให้รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 (ค.บ. 5 ปี)และนักศึกษาตกค้าง ให้รับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู็สำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/57

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู็สำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/57

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.เชิญนักศึกษากศ.บป ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาชุดใหม่

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.เชิญนักศึกษากศ.บป ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาชุดใหม่

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (โครงการเด็กดีมีที่เรียน ) ประจำปีการศึกษา 2558

มร.ลป.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (โครงการเด็กดีมีที่เรียน ) ประจำปีการศึกษา 2558

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรายชื่อ ประวัติ ผลงานและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

มร.ลป.ประกาศรายชื่อ ประวัติ ผลงานและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี2558 (28 มี.ค.58)

มร.ลป.ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 2 ปี2558 (28 มี.ค.58)

Continue Reading

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม Book Fair ครั้งที่ 10 วันที่ 10 -12 มีนาคม 2558

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม Book Fair ครั้งที่ 10 วันที่ 10 -12 มีนาคม 2558

Continue Reading

สถาบันภาษา มร.ลป.เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร หลักสูตรเพื่อการทำงาน (30 ชั่วโมง)

สถาบันภาษา มร.ลป.เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร หลักสูตรเพื่อการทำงาน (30 ชั่วโมง)

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 รับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.เชิญร่วมทำตุงไชย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ ผืน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.เชิญร่วมทำตุงไชย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ ผืน

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน Management Fair ครั้งที่ 8 “สร้างเครือข่ายวิชาการ สรรสร้างความสุข สู่ความยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2558

มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน Management Fair ครั้งที่ 8 “สร้างเครือข่ายวิชาการ สรรสร้างความสุข สู่ความยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2558

Continue Reading