ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค์ 5ชั้น

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค์ 5ชั้น

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายไร้สายและพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายไร้สายและพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ[pdf-embedder

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 49 แรงม้า

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 49 แรงม้า

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM

Continue Reading