ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต จำนวน 23 รายการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต จำนวน 23 รายการ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 รายการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 รายการ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศแนบท้ายสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มร.ลป.

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศแนบท้ายสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มร.ลป.

Continue Reading