ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดฝึกวิทยาการหุ่นยนต์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดฝึกวิทยาการหุ่นยนต์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Classroom)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Classroom)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ANSI Lumens

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ANSI Lumens

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อกระดานสมาร์ทบอร์ด จำนวน 4 เครื่อง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อกระดานสมาร์ทบอร์ด จำนวน 4 เครื่อง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฝึกปฏิบัติ iMac เพื่อผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น จำนวน 25 เครื่อง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฝึกปฏิบัติ iMac เพื่อผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น จำนวน 25 เครื่อง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องระเหยสารแบบหมุนด้วยสุญญากาศ จำนวน 2 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องระเหยสารแบบหมุนด้วยสุญญากาศ จำนวน 2 ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง

Continue Reading