ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์จัดเตรียมโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์จัดเตรียมโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อความเป็นเลิศ 4 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อความเป็นเลิศ 4 ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งแบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งแบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องสายตะวันตกควอเตท (String Quartet) 1ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องสายตะวันตกควอเตท (String Quartet) 1ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องเป่าทองเหลืองควินเตท (Brass Quintet)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องเป่าทองเหลืองควินเตท (Brass Quintet)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ 1 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ 1 ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๙

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๙

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดโครมาโตกราฟฟีภายใต้แรงดันสูง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดโครมาโตกราฟฟีภายใต้แรงดันสูง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งแบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งแบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

Continue Reading