ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading