งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 3 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 3 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัล IPv6 ระดับประเทศ ที่มีความพร้อมให้บริการเทคโนโลยีใหม่

ม. ราชภัฏลำปาง รับรางวัล IPv6 ระดับประเทศ ที่มีความพร้อมให้บริการเทคโนโลยีใหม่

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Continue Reading

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง มร.ลป. แจ้งเรื่องการรับชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต มร.ลป.

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง มร.ลป. แจ้งเรื่องการรับชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต มร.ลป.

Continue Reading

ศูนย์ฝึกประสบการณ์ กาสะลอง มร.ลป. แจ้งการรับเสื้อกิจกรรมและกระเป๋าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ศูนย์ฝึกประสบการณ์ กาสะลอง มร.ลป. แจ้งการรับเสื้อกิจกรรมและกระเป๋าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการมุทิตาจิตตานุสรณ์ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

มร.ลป.แจ้งกำหนดการมุทิตาจิตตานุสรณ์ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน “ภูิมคุ้มกัน สำหรับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน “ภูิมคุ้มกัน สำหรับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ”

Continue Reading

สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ศิลปวัตถุ เพื่อการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์

สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ศิลปวัตถุ เพื่อการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์

Continue Reading