ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักศึกษา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักศึกษา

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ม.ราชภัฏลำปางประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ …………………………………………………       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดังนี้ วัน เวลา และสถานที่สมัคร         บริษัทประกันที่สนใจสามารถ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2559 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๑๐๔ หรือ www.lpru.ac.th การประกาศผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจะปิดประกาศผลการคัดเลือก ณ […]

Continue Reading