ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบออโตเมชั่น จำนวน ๑ ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบออโตเมชั่น จำนวน ๑ ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง สอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ แรงม้า แบบยกดัมพ์ได้

ม.ราชภัฏลำปาง สอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ แรงม้า แบบยกดัมพ์ได้

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ม.ราชภัฏลำปาง จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

Continue Reading