มร.ลป.ขอเชิญเที่ยวงาน “งานเกษตรราชภัฏลำปาง” (ครั้งที่ 4) 19-23 กุุมภาพันธ์ 2559

มร.ลป.ขอเชิญเที่ยวงาน “งานเกษตรราชภัฏลำปาง” (ครั้งที่ 4) 19-23 กุุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 (เพิ่มเติม)

มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 (เพิ่มเติม)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPV6

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPV6

Continue Reading

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน Management Fair ครั้งที่ 9 (18-19 กุมภาพันธ์ 2559)

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ขอเชฺญร่วมงาน Management Fair ครั้งที่ 9 (18-19 กุมภาพันธ์ 2559)

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 6

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 10.00-20.00 น. โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับความหลากหลายของกลุ่มคนในจังหวัดลำปางและภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีกิจกรรมดังนี้ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคำเมือง, การแข่งขัน“วาดภาพจากเรื่องเล่า(เล่าเรื่องด้วยภาษาจีน)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศาสตร์ “มนุษย์เจ้าปัญหา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแสดงฟ้อนลำปางเขลางค์นคร ระบำใบชา เต้นลีลาศ ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง เดินแบบผ้าลายล้านนา และบู๊ทประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษารวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบู๊ทของสาขาวิชาต่างๆ อาทิ นิทรรศการทางศิลปะของสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ การสาธิตและร่วมกิจกรรมระบายหน้ากากจีน การสอนการตัดตุง ทำโคมล้านนา การสาธิตและฝึกทำโคมจีน การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน ร่วมอิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติ Share

Continue Reading

มร.ลป.ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวประภัสสร ยวงแก้ว นักศึกษาพิการทางการได้ยินได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มร.ลป.ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวประภัสสร ยวงแก้ว นักศึกษาพิการทางการได้ยิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (24 กุมภาพันธ์ 2559)

มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (24 กุมภาพันธ์ 2559)

Continue Reading

กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการ กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการ กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 (นักศึกษาตกค้าง)

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 (นักศึกษาตกค้าง)

Continue Reading