มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. ด้านข้างอาคารเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. ด้านข้างอาคารเซรามิกส์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารศิลปะและดนตรี

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารศิลปะและดนตรี

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาจ้างขยายไหล่ทาง และรางระบายน้ำ

เรื่อง สอบราคาจ้างขยายไหล่ทาง และรางระบายน้ำ        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขยายไหล่ทาง และรางระบายน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม […]

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำและขุดลอก

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำและขุดลอก

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศเรื่อง ประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 5

มร.ลป.ประกาศเรื่อง ประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 5

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 4

มร.ลป.ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 4

Continue Reading