มร.ลป ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน นักวิชาการการศึกษา ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดของข่าว http://www.lpru.ac.th/new_52/job/job_staff211052.html Share

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๕๒

http://www.lpru.ac.th/new_52/October/military_students_edit.html Share

Continue Reading