งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 ขอรับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 ขอรับหลักฐานการศึกษา

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา กยศ. ทุกคน (ยกเว้นกลุ่มฝึกงาน / ฝึกสอน) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญนักศึกษา กยศ. ทุกคน (ยกเว้นกลุ่มฝึกงาน / ฝึกสอน) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57 ภาคเรียนที่ 2/2558

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57 ภาคเรียนที่ 2/2558

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบโทอิคประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบโทอิคประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อระบบห้องอัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อระบบห้องอัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 (12 มีนาคม 2559)

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 (12 มีนาคม 2559)

Continue Reading

ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทักษะและเทคนิคการสอบแข่งขันเข้าทำงานในระบบราชการ

ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทักษะและเทคนิคการสอบแข่งขันเข้าทำงานในระบบราชการ

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ฯ ชิงเงินราวัลพร้อมเกียรติบัตร

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ฯ ชิงเงินราวัลพร้อมเกียรติบัตร

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙

Continue Reading