จังหวัดลำปาง แจ้งแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559 .news

  • จังหวัดลำปาง.
  • กรกฏาคม 26, 2016

สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา.news

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • สิงหาคม 08, 2016

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กิจกรรมประจำสัปดาห์

28-30 สิงหาคม 2559

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ.รวมใจปันโลหิต

26 สิงหาคม 59

อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม

Sitemap