บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559.news

  • บัณฑิตศึกษา
  • June 16, 2016

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 กรกฎาคม 2559

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 59 .news

  • สำนักงาน ก.พ.
  • March 7, 2016

สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ๖ อัตรา.news

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • June 06, 2016

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.มีความประสงค์จ้างเหมาติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร 1 และด้านหน้าอาคาร 7.news

  • คณะครุศาสตร์
  • June 09, 2016

คณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร 1 และด้านหน้าอาคาร 7 ตามรายการ-

กิจกรรมประจำสัปดาห์

05-06 ก.ค.59

อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

1 กรกฏาคม 59

จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประมวลภาพกิจกรรม

Sitemap

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

E-LEARNING LPRU

บริการมหาวิทยาลัย