มร.ลป.แจ้งกำหนดการรายงานตัว ฝึกซ้อม การชำระเงินและการรับชุดครุย ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 3)new

  • ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • กันยายน 16, 2016

บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (โดยคลิกขั้นต้อนสำหรับนักศึกษา)และรายงานตัวพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 new

  • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  • กรกฏาคม 26, 2016

ด้วยสำนักงานตรวจการแผ่นดินได้จัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการและรวมถึงข้อมูลอื่นๆ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี) ตำแหน่งประเภทวิชาการnew

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • กันยายน 27, 2016

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางnew

  • พัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี
  • กันยายน 26, 2016

ตามรายละเอียดดังนี้


×

30 กันยายน 2559 !

มร.ลป.แจ้งกำหนดการมุทิตาจิตตานุสรณ์ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
×

9 พฤศจิกายน 2559 !

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

ประมวลภาพกิจกรรม

วารสาร LPRU NEWS Online

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

Sitemap

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

E-LEARNING LPRU

บริการมหาวิทยาลัย