Tag: สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต