สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

     
   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯเพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสารของสหกรณ์ฯที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และให้สามาชิกเกิดความเข้าใจที่ตรงกันโดยสหกรณ์ฯได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ใหม่จากเดิม www.lampangteacher.com เปลี่ยนแปลงเป็น www.lptcoop.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.4/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สหกรณ์ฯ, 6.4 out of 10 based on 5 ratings

About admin