สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

    
    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด  ได้กำหนดโครงการสหกรณ์ฯ พบสมาชิก  ประจำปี  ๒๕๕๕  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน   ตลอดจนรับทราบปัญหา  และความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕

     สหกรณ์ฯ  ได้กำหนดการออกพบสมาชิก หน่วยอำเภอเมืองลำปาง ๒  ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

     ดังนั้น   จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด   หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  สมาชิกท่านใดที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุมจำนวน ๕๐๐.-บาท และมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนหลายรายการ

สอบถามข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
นางพรรณวิภา  บุญมา หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด 
หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
โทร ๓๘๒๓, ๐๕๔ – ๒๓๗๓๑๖, ๐๘๖ – ๑๙๘๘๘๐๔                        

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ , 5.5 out of 10 based on 2 ratings

About admin