สกสค. ลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้การชำระเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

   
   
ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง   มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  ที่ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนด  MLR  เท่ากับ  6.25   บาท นั้น   ขณะนี้ ธนาคารออมสินฯ  ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  MLR  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2554   ตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 6.25   เป็นร้อยละ  6.50  บาท และเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน   2554  จากร้อยละ  6.50  เป็นร้อยละ  6.875  บาท

ในการนี้  เนื่องเงินงวดที่หักอยู่เดิมไม่เพียงพอสำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยธนาคาร  จึงแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเงินชำระหนี้ตั้งแต่สิ้นเดือน มิถุนายน  2554  เป็นต้นไป     จึงแจ้งให้สมาชิก   ช.พ.ค. และ  ช.พ.ส.  ที่กู้เงินจาก สกสค.ลำปาง  ทราบทั่วกัน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สกสค.จังหวัดลำปาง   งานสวัสดิภาพ   โทร  054-228823-4  ต่อ  13

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.wpc-lp.org/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
สกสค. ลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้การชำระเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. , 9.5 out of 10 based on 2 ratings

About admin