สหกรณ์ออมทรัพย์คูรลำปาง จำกัด แจ้งข่าวให้สมาชิกทราบ 3 เรื่อง

นางพรรณวิภา  บุญมา  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด
หน่วยอำเภอเมือง ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า

๑. สหกรณ์ฯจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  ธันวาคม  นี้ณ ห้องเวียงแก้ว  โรงแรมลำปางเวียงทอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปดังนั้น  จึงขอเชิญตัวแทนสมาชิกหน่วย มร.ลำปาง จำนวน  ๑๙ คนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 ๒. ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้แจ้งยอดเงินปันผลฯมาแล้วท่านใดต้องการทราบจำนวนเงินปันผลฯโทรสอบถามได้ที่ นางพรรณวิภา  บุญมา ๐๘๖-๑๙๘๘๘๐๔และตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสหกรณ์ฯจะโอนเงินปันผลฯเข้าบัญชีแบงค์กรุงศรีหรือบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์และหรือบัญชีที่ท่านเคยแจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ แล้วท่านสามารถกดเงินจากบัญชีได้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓ธันวาคม)

๓. ตั้งแต่งวดสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปท่านใดที่ยื่นคำขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯทุกประเภท สหรณ์จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีกรุงศรีฯ สาขา มร.ลำปาง หรือสมาชิกท่านใดจะทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ฯ สามารถโอนเงินจากแบงค์ฯไปยังสหกรณ์ฯได้เลย ซึ่งคณะกรรมการฯได้ดำเนินการเปิดบัญชีของสมาชิกหน่วย มร.ลำปาง ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่สมาชิกหน่วย มร.ลำปางทุกท่าน 

จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
สหกรณ์ออมทรัพย์คูรลำปาง จำกัด แจ้งข่าวให้สมาชิกทราบ 3 เรื่อง, 7.7 out of 10 based on 3 ratings

About admin