ดาวน์โหลด-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับแก้ไข 60 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
กฎหมายและระเบียบการปฏิบัติราชการ
คลิกที่นี่
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ*** ไฟล์เป็นไฟล์นามสกุล .PDF สามารถดาวน์โหลดโปแกรมได้ที่นี่ คลิก

ดาวน์โหลด-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ, 7.0 out of 10 based on 2 ratings