สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

PNOHT580826001000201
ด้วยสำนักงานตรวจการแผ่นดินได้จัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการและรวมถึงข้อมูลอื่นๆทางด้านผลการดำเนินงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยและต่างประเทศเพื่อเผยแร่ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป โดยมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง(ราย 6เดือน)
      โดยส่งไฟล์ต้นฉบับบทความผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ได้ที่ www.ombudsman.go.th/ombudsmanstudies(หัวข้อ “วารสาผู้ตรวจการแผ่นดิน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันปผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
โทร 021419146
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.ombudsman.go.th/10/index1.asp
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin