ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 4 มิถุนายน 2561  (อ่าน 223 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 696
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 4 มิถุนายน 2561
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 08:10:14 am »
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1465/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์ ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 1 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!OYQxHQZJ!cDkBQRBKEz8Y0CCnSQ153llYIZ0d4fTPABjY9OsUPfs

2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1472/2561 อาจารย์ปริตต์  สายสี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!DBZHkQZT!7a9hIhtV0MOseWGQa8ywGCcqkJ-bKG6aLiH4YEZvXwk

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1473/2561 นายนฤพล  จิกยอง และคณะ ไปราชการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและตรวจสอบสำนวนก่อนยื่นคำให้การ เพื่อฟ้องร้องบริษัท ลาภจรัส จำกัด ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!uMYzhSxC!7d_M_IVHeT1ZZZIBuhQd-88snosOjUkWTXa-D5EtMwk

4. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1475/2561 อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา และคณะ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!nJRnjYpY!SjkOIZssjQYU--KGw3TaI8ZJJpYf7atQPGrpl1oQXUU

5. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1476/2561 นางสาวคุณวันพรรษา  พูลสงค์ และคณะ ไปราชการเพื่อเดินทางไปส่งบุคลากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!fIJFTIxT!YoeR-8tywFCRpL8qZivXy8w_BHI-bv5BKok8KQn73RU

6. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1477/2561 นางสาวคุณวันพรรษา  พูลสงค์ และคณะ ไปราชการเพื่อเดินทางไปรับบุคลากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!CBYnzQ6Q!U_mSZUYv7kYWOgMLu5EqWkhuXEAABkJf7uTmAavI8u0

7. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1478/2561 อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์ และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!zVBFkY6J!BJlGgMmSNVWAzQlTXQUm0N_zhCOoVXmA5azDS6mgZ_w

8. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1479/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา ไปราชการเพื่อเข้าร่วมนิทรรศการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
https://mega.nz/#!vZADiY6T!JrEy3wNZyTWKIXWMsyGOqtbZ4JhHbiJvswYEih8fwos

9. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1487/2561 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ ไปราชการเพื่อประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (3) ณ ห้องประชุม 101 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!fVJxiI6Z!g_4cdZl8EBUjpTvBTHCTkxX8o3-Y1uaM4069rLDtEwIคณะครุศาสตร์

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0407/2561 อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านม่วง และโรงเรียนป่าเหว จังหวัดลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!LJJ3FQTb!rYJcqHBi5hkFpkdGsKyPPpV1zcajpMyUorVRuYUfblM

2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0413/2561 อาจารย์ ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!CZYDFQTT!_1-JPl9WhMTzX-L_6RODJx7iHq0YbQDTaoelDLsyXKU

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0414/2561 อาจารย์ภาณุวัฒน์  รังสรรค์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเหว) โรงเรียนวัดเหมืองง่า และโรงเรียนบ้านป่าเลา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!DFQ3nQQI!-5y9R9aMxNXdkP_suxX0oQXt1NaME6gGNj9NB9ZHXUs

4. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0415/2561 อาจารย์ธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!mVRxRSbI!fkws-WUPATfvrDJS-tgOiYi4IM0QzsALBSdauQZEyOI

5. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0416/2561 อาจารย์ธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!HAJBUKSS!uPRELBo5ux-wxRyIbdGamfXXRCydfPIVsbOFLXSeIf4

6. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0417/2561 อาจารย์ธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 18 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!3EYTTIjA!PKDHUb80jnGpOJjUyKewdUWXMqVYrF5TaYrx7mFEvn8

7. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0418/2561 อาจารย์วิทเอก  สว่างจิตร ไปราชการเพื่อประชุมประสานงานความร่วมมือกองทุนวิจัย มรภ. – สกว. เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 4 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 4 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!XIBl3CgB!ECo3QHSC73cRcX6NGzgBQaxXCBWJak7WYUJ6eIySBTk

8. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0420/2561 นางสาวศิริลักษณ์  พิลัยหล้า และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!XBBnSK4R!ggLvSi1NhTE-zM90xmsI5udajLMTyB8WPBk3NvBtvUY

9. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0421/2561 อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 11 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!edAzDADD!WGHHI1Py1XhpZhGSREvN91mHOWeAOBHEZEidKGgEpMY

10. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0422/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตด้านการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 กรกฎาคม และ 4 – 5 สิงหาคม 2561
https://mega.nz/#!3FYhjQAQ!k8XHbpIP1HIYQ09CxlTLnLhnmg2c5hCiRempyPCIQQA

11. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0423/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตด้านการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!icBHSYxB!MaSbQdcLt1ri-XeNxhbqes6fnsbvM35xnUmBnmPzhP8

12. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0424/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตด้านการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 – 9 และ 11 – 13 มิถุนายน 2561
 https://mega.nz/#!CNZRwQJQ!NuR7MfA9xiZXvpGugO3Osqeb0DkYeEYImlF2riXpsrc