Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ

[1] แนะนำตัวศิษย์เก่า

[2] ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[3] สอบถามปัญหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

[4] สอบถามปัญหาต่างๆ

[5] สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

[6] สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนกู้ยืมฯ

[7] ปฏิทินกิจกรรม-ปฏิทินวิชาการ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล

[8] ประกาศทุนการศึกษา

[9] การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

[-] การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

[-] ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[-] ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

[-] ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

[-] ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

[-] คำสั่งไปราชการ

[-] LPRU..New 53

[-] LPRU..New 54

[-] LPRU..New 55

[-] LPRUNEWS 56

[-] LPRUNEWS 57

[-] LPRUNEWS 58

[-] LPRUNEWS 59

[-] LPRUNEWS 60

[-] LPRUNEWS 61

[-] LPRUNEWS 62

[-] LPRUNEWS 63

[-] New Clipping ประจำปี 2558

[-] New Clipping ประจำปี 2557

ประกาศรับสมัครงาน

[-] ประกาศรับสมัครงาน

[-] ประกาศรับสมัครหน่วยงานภายนอก

ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล

[-] ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

[-] ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

[-] ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556

[-] ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

[-] ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[-] ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Computer Center Board

[-] สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version