ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  (อ่าน 212 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 696
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 02:36:34 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1404/2561  นางวิมลรัตน์  หน่องาม  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู  ฯ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  14 - 15  , 18 - 20 มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!CQxT2TRA!mPEn0vPbfHy-b_r9uXjwEpJTpQp29v_TRRqX2n2pkeY

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1406/2561  ผศ.ดร.พงศธร  คำใจหนัก  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยไตยอง  ณ  เทศบาลต.มะกอก  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2561
https://mega.nz/#!XV5nDbaa!liOYOHv4cnkiavp1NHiVJBmDFvFXxGd0nYso-rAfsbw

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1407/2561  นายเจริญ  หมั่นทำ  และคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  รุ่นที่  1  ณ  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  21 - 22  มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!uA5xQb4J!elH_6EKoLWVRWOn6REuhBgxZCPX0xf_eKMzLXUxj5Co

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1419/2561  อ.ญาดา  ตาเมืองมูล และคณะ  ไปราชการเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพแรงงาน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการด้านการปฏิบัติสหกิตศึกษา  ณ  สถานประกอบการกรุงเทพณ และจังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่  7 - 9  มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!CE43DZ5D!1Km0VUf3p2h5bJ7IHUYJkhsf-pQI1o3ymMQmS7vy6Vk

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1420/2561  อ.ญาดา  ตาเมืองมูล และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่  9  ณ  โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จ.พิษณุโลก  ระหว่างวันที่  5 - 6  มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!KcxzVLQL!TIGv7IPmABoz4MCKveM4siAsB4N0eKTh_G9zWZaKWE0

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1423/2561  ผศ.พงสัวสดิ์  อำนาจกิตติกร  ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โต้  จ.เชียงใหม่  ในวันที่  8  มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!7A5zgJSK!TLthiLvXtooCyRzErrg__b94dM37zERgrZ2opgYlfkA

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1424/2561  ผศ.พงสัวสดิ์  อำนาจกิตติกร  ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  ระหว่างวันที่  5 - 6  มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!KcpxjbYC!WE8IxIm0omrhRqejKZP1RZdbsjt81VbtJ3TFWDibBDA

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1426/2561  ผศ.ดร.พงศธร  คำใจหนัก  และคณะไปราชการ ณ  จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2561
https://mega.nz/#!XIhB3DoI!IrOp4irZtDRvsld-HUWQk0U9Itog3IHMWrBWJxwcVRc
คณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0372/2561  อ.ณัฐชยา  ปันทกา  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมอบรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยฯ  และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหว่างวันที่  24 - 25  พฤษภาคม  2561
https://mega.nz/#!ORgXCBCT!QBT-RtDa4Ku8KbfxK0S72t2edj_s0EahV-Ox8CIbLH0

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0373/2561  อ.สุภาภรณ์  มาชัยวงศ์  ไปราชการเพื่อร่วมอบรมสัมนาวิชาการ  การวัดประเมินผล  4.0  ณ ห้องสัมมนา  2  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหว่างวันที่  8 - 10 มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!SAhRjDKT!KAovfyORRuPLrtH8WsJ2x7Cl-842_KgcEJ4oDx4j-Tg

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0375/2561  ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ไปราชการเพื่อร่วมสัมมนาวิชาการ  ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม - 2  มิถุนายน  2561
https://mega.nz/#!yYx3WR5R!V0IfpZ-rAG54p5zB5NlEyn2E5QOgsRARks77cA7WP4k

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2018, 04:13:50 pm โดย Pr_hom »