ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  (อ่าน 188 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 547
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 03:29:51 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3310/2560 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ และนายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อดำเนินการร่วมรับฟังเก็บข้อมูลประชาคมหมู่บ้านเร่งแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ 13 อำเภอ จัหวัดลำปาง ณ บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!6d5SWQzL!3TpQaysaaotxgPZALHGrAbK-EZYXjh14nlInrVpunos

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3309/2560 อาจารย์ดวงใจ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือ มรภ. - สกว. กลุ่มผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนานักวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!uN5gUJDK!M2ul5Roun5vW0GfhiuSUvOgtczW45wcYPXfAVbO42sI

3 .คำสั่งไปราชการเลขที่ 3312/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา โกวิทยางกูร และคณะุ ไปราชการเพื่อพัฒนาองค์กรย่อยของโมเดลการผลิตครูวิชาชีพชั้นสูง ณ โรงแรมดิแอมเพรส จังหวัดน่าน ในวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!eIhDDJxD!SgvcRWeBNzRJG1aevEzUwm56apIcPosmPVVeKdSt_Qs

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3313/2560 นางสาว เจนจิรา ขุนเทา และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ถอดบทเรียนตามโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!HABzxZSA!-lEe11WYfXLbok3lOONj14JM_iEDFD_8oFSpSi0xPiw

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3322/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริเยศ สิทธิสรวง ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนาโครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดรศึกษา ณ โรงแรม เอเชียกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!HABzxZSA!-lEe11WYfXLbok3lOONj14JM_iEDFD_8oFSpSi0xPiw

คณะครุศาสตร์

1..คำสั่งไปราชการเลขที่ 1112/2560 นางอรทัย เลาอลงณ์กร ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมการบรรณาธิการแนวทางการพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!uYYXzY4T!JTDvoR0-6aWe-V4_mlGx_ZnqBW50NuoAOUZFIF0B_rk

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1122/2560 ดร. ณัฏฐ์ รัตนศิริณิชกุล เพื่อราชการเพื่อประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาของอาจารย์ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!CFo0VDZb!2i1gl6drYf5tQNDcusi1ioUGfKd8VYJuPxU9oOrtNRg

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1126/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ณ หอประชุม โนราห์ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 -30 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!OQJGnKqJ!QhyJDoL1f3k7UCYbwW2mhKE8DviviTM5yN4GLpOEHhI

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1130/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!OQJGnKqJ!QhyJDoL1f3k7UCYbwW2mhKE8DviviTM5yN4GLpOEHhI

5.คำสั่งไปราชการเพื่อ 1131/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนต้นธงวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!OQJGnKqJ!QhyJDoL1f3k7UCYbwW2mhKE8DviviTM5yN4GLpOEHhI

6. คำสั่งไปราชการเพื่อ 1132/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!uVQ1yRIJ!N9wRpvXMxfeJHYbY_JryFuK9oJG9dfCrpKTc__TMfkg

7.คำสั่งไปราชการเพื่อ 1132/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยตั้มชัยวงศาอุปถัมภ์ และโรงเรียนอนุบาลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!uVQ1yRIJ!N9wRpvXMxfeJHYbY_JryFuK9oJG9dfCrpKTc__TMfkg

8.คำสั่งไปราชการเพื่อ 1133/2560 นางสาว มนตา รัตนจันทร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!aV4SUQLI!Naiqo8nFDKCsb_HK_GYg_0VMYbR-ib0gZ4rG9SIWZlQ

คณะวิทยาการจัดการ

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 467/2560 นางประภา ไชยมงคล และคณะ ไปราชการเพื่อโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพววณบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!OZIyjZSK!cczzhO4SHXcQLW799X7AbEsi0Z1CR-V5V-PhCiuz7JM

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 468/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ณ Executive 1 โรงแรมมารวยการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!2BQBFRJJ!HGTBalycza533hYyikoSy6WoG-GCPj7xbDqN65IrHqc

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 469/2560 อาจารย์ธีระ เทียนรุ่งไพศาล และคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!3VJlDJrR!8ZmXVO4wXRkBwtvR8cuu_rUDS4q41EDwoshR29zLt2g

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 470/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสิทยานิพนธ์ Miss Sysavanh Vonglorkham ณ ห้องเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 1 ชั้น 4 คณะเศษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!DBxxnIzJ!ChdYp2MARaFAb0a6Pr3oilotF-GCKtMKUlyfXTcNzII

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 471/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความ/บทความวิจัย/โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!SMB3HAYb!ODLytk2cfBCULQOfDG7UYn0utqtkDfBMhRtN24-ppSo

6.คำสั่งไปราชการเลขที่ 472/2560 อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา ไปราชการเพื่อจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!zB5RSBgT!ft4PzqzqqSt7_sPO7wsm0s6q3xKacsIMqAgHcdpEkS8

7.คำสั่งไปราชการเลขที่ 473/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!idZy2LaA!zp6J5R_876R9l9AY-tACsVSS3cibwZo6s1TYF3nJGPY

8.คำสั่งไปราชการเลขที่ 475/2560 อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ ไปราชการเพื่อจัดการประชุมวิชาการเรื่อง "การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ 4.0 นวัตกรรมในการวิจัยและแนวโน้มการสอน" ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทะมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!mBoW3ZoT!JkAbtqBBwdAhTzvJHts3U2wOh7OdJO-YckVnOGMT6KE

9.คำสั่งไปราชการเลขที่ 476/2560 อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการอบรมการสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลวังดิน ณ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 15 และ 16 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!DMZUBK7Z!NoHC9wQ6ztAYGjmX3yA2AsvuJV0NFteEbhSk5T2JQNg

10.คำสั่งไปราชการเลขที่ 478/2560 อาจารย์วัลลภ สิงหราช และคณะ ไปราชการเพื่อทัศนศึกษาอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ วัดเฉลิมพระเกียติ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!SU51BKgD!UhnS8j0hd5DpDrZn5F8-4qH3LpUigR76evY6kk4vVTw

11.คำสั่งไปราชการเลขที่ 479/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต ไปราชการเพื่อโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!eIhHhSwL!FU4fUgmX4PUEPpnDaLxj8Splkc3pPWCliHefC_arSeM

12.คำสั่งไปราชการเลขที่ 480/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!LQBykRxL!QnyQZWvgKq-WUAYG2L2_ayvT0YR7-2mBewRFdwunnHw

13.คำสั่งไปราชการเลขที่ 483/2560 อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ องค์การส่วนบริหารตำบลนางพญา และองค์การส่วนบริหารตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลส จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!uYpGRZKb!YFMPMdT8hYey9_Gmg2bIyqM9ARIjaQXz1qbKopOg-uQ

14.คำสั่งไปราชการเลขที่ 485/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันดร์ โต๊ะถม ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการวิจัยภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!LAwngApR!O_abeD4XLi6xrrEQ594z-lcVzXJ01VAetehwEAidLk0

15.คำสั่งไปราชการเลขที่ 486/2560 นางชฎากาญจน์ กมลเพชร และนายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อเดินทางไปรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ณ สนามบินลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!GUhggKQD!nswb5JolNA8hltlsfhKrK3OmqcVzr9d5SZg3eThuxis

16.คำสั่งไปราชการเลขที่ 488/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!iJY0HRwC!KWfP7yC2jGW2MPLlIYFMrM1371XcpRw6dYXNzQz3mjI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2017, 01:38:18 pm โดย Pr_hom »