ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  (อ่าน 160 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 547
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2017, 02:14:07 pm »
มหาวิทยาลลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3239/2560 นางกัลยา เขื่อนแก้ว และนายลิขิต ศิริ ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS" ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!bNhy3BLK!58ubQI2RSA0y5oejI6ZDUVLU_F8vad8qztjInaeqyic

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3237/2560 นางกัลยา เขื่อนแก้ว และนายลิขิต ศิริ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!3YIUiKDB!LGNGry1aLE3Ofz5vcv1N1hgx3HtKTGJuCh8_QMwkiD8

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3236/2560 อาจารย์ ดร. ดวงใจ พุทธวงศ์ และนายสายันห์ ก๋าทอง ไปราชการเพื่อดำเนินการร่วมรับฟังและเก็บข้อมูลการประชาคมหมู่บ้านเร่งแก้ไขปัญหา ในพื่นที่ 13 อำเภอ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเตาปูน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!3BJRkSpJ!hTXo1iRPhDXPOJ2QgmQOxM8-gJfPPi3JMjidQglFj8U

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3238/2560 นายจตุพร จันทรมา ไปราชการเพื่อดำเนินการร่วมรับฟังและเก็บข้อมูลการประชาคมหมู่บ้านเร่งแก้ปัญหาในพื่นที่ 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง ณ บ้านแม่ยามเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!XBY3gQLQ!NWJa9rvdiTRutmv2LLLkQ7TOrw4vqUxv9RSycOQe18c

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3240/2560 อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินการร่วมรับฟังและเก็บข้อมูลการประชาคมหมู่บ้านเร่งแก้ปัญหาในพื่นที่ 13 อำเภอ ณ บ้านแม่จาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 พฤศจิกา 2560
https://mega.nz/#!qIIH1SrC!GPpj5aYMgb-ALDraxdk01-rTav--owNeXWWwGUZe-r4

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 88/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร มีสำลี และ อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงค์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาโครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุสาหกรรมน้ำตาล ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหามวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!GJhDRbBL!mnbpeaLtl-eTttSmTQqRn5SNcf1i9MLUib7G_TUI6JE

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 86/2560 อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื่นที่โครงการวิจัยโครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและเครือข่ายข้าวแต๋น ณ บ้านทุ่งม่าน ตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!CEwzzY7R!i-WzqEAyrepqJC7Pei0vCgTqWQftj9tQTvdHVk4fP7E

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 91/2560 อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื่นที่งานวิจัยโครงการวิจยและพัฒนานวัตกรรมการจัดตนเองและชุมชนท้องถิ่น ณ บ้านยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!6ZplHZYD!07pBqyuyhc69MtMkRuN7GQ1HKQ1UnyRcOml54CEV-ao

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 90/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี จันทร์ตรา ไปราชการเพื่อลงพื่นที่งานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ณ บ้านเวียงมอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!2NJnUAKC!kFZK6pmHUnVYOMD79DSfxiGVmYLogyirnvBWGC7TsDE

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 87/2560 อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก ไปราชการเพื่อลงพื่นที่โครงการวิจัยโครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและเครือข่ายการผลิตข้าวแต๋น ณ บ้านทุ่งม่าน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!jEIHUDYS!nRIkhfd7R9UqbT9URemokSuZ0GjVZwwnQhl3Py3kE5E« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2017, 03:13:37 pm โดย Pr_hom »