ผู้เขียน หัวข้อ: พิธีเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ฯคึกคัก นักเรียน/นักศึกษาทั่วลำปาง  (อ่าน 2529 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
พิธีเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ฯคึกคัก นักเรียน/นักศึกษาทั่วลำปาง
ร่วมเสนอผลงานและประกวดมากมาย
   งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ๕๓ เริ่มต้นอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนำเสนอผลงานทางด้านการค้นคว้าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก
   เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง ๕๓ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธีและผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ในการกล่าวรายงานดังกล่าว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง ๕๓ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ว่า ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   ประกอบกับการจัดงานดังกล่าว ยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔ ที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รวมทั้งยังเป็นเวทีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการวิจัย การค้นคว้าและการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางคณะได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเช่น กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันการตอบปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
   ในขณะที่บรรยากาศในวันแรกของการจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง ๕๓ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนแสดงนิทรรศการ การประกวดแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากการแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแล้วยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง ๕๓ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง