ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป. แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  (อ่าน 5485 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป. แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
พร้อมเชิญพี่น้องประชาชนร่วมพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการการเข้าฝึกซ้อมของบัณฑิตที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๓ โดยบัณฑิตจะต้องเข้าฝึกซ้อมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนบัณฑิตที่ยังไม่ได้รายงานตัวให้รายงานตัวก่อนการฝึกซ้อม
   อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับหมายกำหนดการให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในภาคเช้า ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  นั้น เพื่อให้การเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมบัณฑิตก่อนที่จะเข้าพิธีจริง โดยการฝึกซ้อมจะมีขึ้นในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยจะมีการเรียกแถวและชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จะเป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตทุกหลักสูตร
   ส่วนวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จะมีพิธีแสดงความยีนดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และจะมีการฝึกซ้อมใหญ่ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตโดยภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จะเป็นการซ้อมใหญ่ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำหรับภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจะเป็นการซ้อมใหญ่ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมจันทน์ผาทั้งภาคเช้าและบ่าย
   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตนั้นในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยจะใช้ระยะเวลาให้กระชับที่สุดเพื่อที่จะให้บัณฑิตและญาติ ๆ  ได้ถ่ายภาพร่วมกันในบริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะตกแต่งอาคาร สถานที่อย่างสวยงามเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนญาติ พี่ น้องและเพื่อน ๆ ของบัณฑิตร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป