ผู้เขียน หัวข้อ: ๓ สาขาวิชาของคณะมนุษย์ฯ มร.ลป.จัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการชุมชน  (อ่าน 2393 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
                                            ๓ สาขาวิชาของคณะมนุษย์ฯ มร.ลป.จัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการชุมชน
                 สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
   ผศ.ศิริ พรมดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งว่า สาขาวิชาที่สังกัดในคณะมนุษย์ฯ จำนวน ๓ สาขาวิชา ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นโดยจัดการอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้  สาขาวิชาภาษาจีน   จัดโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาจีนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ประจำปี ๒๕๕๓  เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้สำหรับครูผู้สอนภาษาจีน   โดยการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘  สิงหาคม ๒๕๕๓  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    ณ  ห้องประชุม  ๐๙๓๕  อาคาร ๙  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  โดยมีอาจารย์เฉลิมพร  ศิริรัชตพงษ์   อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ประจำปี  ๒๕๕๐ และอาจารย์เจ้าของภาษาจากประเทศจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
นอกจากนี้ สาขาวิชาสังคมศึกษา ยังจัดโครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาเพื่อการเรียนการสอนและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ โดยจะจัดการอบรมในวันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๓  เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม  ๐๙๓๕  อาคาร ๙  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สรัสวดี   อ่องสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร   สัตยานุรักษ์   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู   อรรฐาเมศร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ส่วนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูสอนสังคมศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในด้านสังคมศึกษา โดยการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ ๒๒ – ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    ณ  ห้องประชุม  ๐๙๓๕  อาคาร ๙  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนอกจากจะมีการอบรมในหัวข้อดังกล่าวแล้วยังมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง  การปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวิทยากรทั้งจากในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย
    คณบดีคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง กล่าวต่อไปว่า ในการอบรมของทั้ง ๓ สาขาวิชานั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๘๕๐๑