ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปาง เชิญร่วมโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ %  (อ่าน 4592 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปาง เชิญร่วมโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

                  ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง    สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดลำปาง     กำหนดจัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้เพิ่มขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มเยาวชน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวแทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย   โดยกิจกรรมจะมีการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามกฎจราจร และปลุกจิตสำนึกให้สวมใส่หมวกนิรภัย ตลอดเวลาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  ให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงได้กำหนดให้มีการณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัยขึ้น ในวันเสาร์ที่   ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณข่วงนคร(ห้าแยกหอนาฬิกา)  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยขบวนรถจักรยานยนต์ รณรงค์ขับขี่ไปตามถนนรอบเมืองลำปางและสิ้นสุด  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าหมวกกันน๊อค   ที่หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมทำข่าวพิธีเปิดโครงการฯ  ณ   ลานถนนห้าแยกหอนาฬิกา  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยมีนายสุวรรณ  กล่าวสุนทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน  โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสมาชิกรถบิ๊กไบท์จังหวัดลำปาง  พร้อมกัน ณ  ลานห้าแยกหอนาฬิกา , เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานต่อประธาน เวลา  ๐๘.๔๐ น. ประธานพิธี นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กล่าวเปิดโครงการ และปล่อยขบวนรถรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย   วิ่งไปตามถนนรอบเมืองลำปางและมุ่งสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ถึงหอประชุมจันทน์ผา   เวลา ๐๙.๓๙ น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ) ประธานพิธีถวายผ้าป่าหมวกกันน๊อค เดินทางมาถึงบริเวณหอประชุมจันทน์ผา , พิธีถวายผ้าป่าหมวกกันน๊อค , ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาลำปาง  มอบโล่เกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบเงินสมทบทุนโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  , ประธานพิธี(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) กล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการ จนเสร็จพิธี    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการดังกล่าว
                   
                                                       ----------------------------------------