ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือน สิงหาคม 2555  (อ่าน 5582 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือน สิงหาคม 2555
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 03:04:25 pm »
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงผิวถนนฝ่ายยานพาหนะ,คณะเทคโนโลยีการเกษตรและงานก่อสร้างที่จอดรถบ้านพักบนดอย
-------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงผิวถนนฝ่ายยานพาหนะ,คณะเทคโนโลยีการเกษตรและงานก่อสร้างที่จอดรถบ้านพักบนดอย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐ น.            ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-290855(31)-10.pdf

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
เรื่อง ขายทอดตลาดเศษวัสดุ และซากครุภัณฑ์ จำนวน  ๓๑  รายการ
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุ และซากครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑  รายการ  จึงกำหนดราคากลางในการขายทอดตลาดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๐-๒๒ ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประมูลไม่มีสิทธิยื่นซองประมูลในครั้งนี้

กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-290855.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวจำนวน ๓ ยูนิต ๆละ ๖ ห้อง รวม ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวจำนวน ๓ ยูนิต ๆละ ๖ ห้อง รวม ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
         
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-250855(30)-9.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕
- - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในกาสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , wwwl.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-230855(29)-8.pdf

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
เรื่อง ขายทอดตลาดซากรถยนต์
- - - - - - - - - - - - - - -

\ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ รุ่น ๒ เอ ปี ๑๙๖๙ สีครีม ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๑.ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพรถยนต์ ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะทำการขายทอดตลาดในวันที่ ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕ ห้องพัสดุกลาง  ชั้น ๑  สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ

๒.๑ กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคา เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๒.๒ ดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจที่จะเสนอราคาซื้อซากรถยนต์แลนด์โรเวอร์ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โทรศัพท์  ๐๕๔ ๒๓๗๓๙๙ ในเวลาราชการ   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-220855-1.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาจ้างงานต่อเติมหลังคา ด้านหลังอาคาร ๑
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานต่อเติมหลังคา ด้านหลังอาคาร ๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔   สิงหาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕   ถึงวันที่ ๒๔   สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่  เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และgrocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-140855(28)-7.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องด้วยชุดอลูมิเนียมกระจก อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องด้วยชุดอลูมิเนียมกระจก อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๗ สิงหาคม   ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-100855(27)-6.pdf

 

update ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 --------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง  จำนวน   ๑  งาน   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง  โดยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ( สองล้านบาทถ้วน)             

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.     ณ งานพัสดุกลาง  สำนักงานอธิการบดี   ชั้น ๑    อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อมีสิทธิ์เสนอราคาเสร็จแล้ว    มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิคโดยตรงไม่ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ระหว่างวันที่ ๗  -  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.   ถึงเวลา    ๑๖.๓๐ น.     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์       www.lpru.ac.th,และ www.  gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๔) ๒๓๗๓๒๑-๒   ทุกวันในเวลาทำการ         

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-080855(26)-5.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ – ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-080855(25)-4.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสอบสภาพชั้นดิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ ๑๐ ชั้น
-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างตรวจสอบสภาพชั้นดิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ ๑๐ ชั้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-060855-3.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาย้ายโครงสร้างหลักคาเหล็ก สำนักกิจการนักศึกษา(สนก.)
- - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาย้ายโครงสร้างหลักคาเหล็ก สำนักกิจการนักศึกษา(สนก.)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-010855-1.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๓๖
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๓๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www3lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/August-010855-2.pdf

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2012, 09:49:07 am โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »