วิดีโอการเข้าชั้นเรียน Micorosoft Teams สำหรับนักศึกษา

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบรวมกันซึ่งรวมการแชทในที่ทำงานแบบถาวรการประชุมทางวิดีโอการจัดเก็บ ไฟล์และการรวมแอ็พพลิเคชัน