วิดีโอบทเรียนออนไลน์ Micorosoft Teams

โดย อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบรวมกันซึ่งรวมการแชทในที่ทำงานแบบถาวรการประชุมทางวิดีโอการจัดเก็บ ไฟล์และการรวมแอ็พพลิเคชัน