แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41
541
LPRU..New 53 / ข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 53
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 08:26:44 pm »
ฉบับที่ 24
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew24_28-04_07_53.pdf

ฉบับที่ 25
ระหว่างวันที่ 05 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew25_05-11_07_53.pdf


ฉบับที่ 26
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew26_12-18_07_53.pdf


ฉบับที่ 27
ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew27_19-25_07_53.pdf

542
รับทราบ

 เดี๋ยวขอเช็คระบบก่อนน่ะคับ 

 

543
จาการตรวจสอบ นั้น

ทางระบบไม่ขัดข้องน่ะคับ  อาจจะเป็ฯที่เว็บของ hotmail เองน่ะคับ

 หรือไม่ก็สาเหตุอย่างอื่นน่ะคับ


  ขอบคุณที่แจ้งปัญหาให้น่ะคับ

544
คับ   

    ขอขอบคุณมากคับ เดี๋ยทาง ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการแก้ไข ให้น่ะคับ

   สำหรับเน็ตช้าเป็นเพราะ การที่น้องเข้าใช้บริการเพียงจุดเดียวหลายๆเครื่องทำให้ตัวส่งสัญญาณนั้นอาจจะช้า

   บ้างเครื่องอาจจะดาวน์โหลด หรือดูคลิปต่างๆจึงทำให้สัญญาณอาจจะช้าลง

   จะดำเนินการแก้ไขให้น่ะคับ

545

มร.ลป แจ้งการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง LAMP-WX10 ของอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและบุคลากร-เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย

548

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีไหว้ครู  ประจำปี 2553 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการไหว้ครู
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2139


549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

ตามที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน   ๑   อัตรา  นั้น

     บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเสร็จสิ้นลงแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์
http://www.lpru.ac.th/recruitment_53/acharn_53/notice_acharn_list_53(01)210653.pdf

550
จากการที่ได้ตรวจสอบมาน่ะคับ

    ทางเว็บฝ่ายทะเบียนนั้นซึ่งทางฝ่ายงานกำลังได้พัฒนเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่อยู่ซึ่งอยุ๋ในการรับปรุงระบบ

   สำหรับเว้บของกองพัฒนานักศึกษานั้น เป็นลิงค์ในส่วนของกองพัฒนาเองที่ได้กำหนดลิงค์และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น

   ทางผู้ดูแลระบบจะแจ้งให้หน่วยงานนั้นๆดำเนินการแก้ไข ให้เร็วที่สุด

551
ไม่ทราบว่าในส่วนในของเว็บมหาวิทยาลัยคับ  ทางผู้ดูแลระบบจะได้ทำการแก้ไข

  ขอขอบคุณมากคับ

552

โครงการประชุมทางวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ผู้ประสานงาน คุณวีราภา บุญหมื่น  084-6736862
               คุณอิศรา อร่ามวงศ์  084-1724014ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำเสนอบทความทางวิชาการ โดยการส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานที่เป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของตนเอง รวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ระหว่างคณาอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมร่วมกัน

ซึ่งโครงการฯจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และเปิดรับบทความทางวิชาการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.pol.cmu.ac.th/PDFNews/ann/Academic53.pdf

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอิศรา อร่ามวงศ์ 084-1724014 หรือ คุณวีราภา บุญหมื่น 084-6736862

553
. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๒
 สังกัดงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏลำปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๓  อัตรา   รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
 

 ๑.   ตำแหน่งบรรณารักษ์  ระดับ  ๓ 
 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

 ๒.   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับ ๓ 
 สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

  ๓.   ตำแหน่งนักวิชาการภาษาอังกฤษ  ระดับ ๓ 
 สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

การรับสมัคร

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๕ มิถุนายน  -  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015

554

   1.หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย                            12-15 ก.ค 53
   2.หลักสูตร ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                      19-22 ก.ค 53
   3.หลักสูตร การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Blender                     02-05 ส.ค 53
   4.การติดตั้งเครื่องให้บริการแม่ข่ายโดย Open Source        02-05 ส.ค 53
   5.หลักสูตร การใช้เครื่อง Macintosh เบื้องต้น                   16-19 ส.ค 53
   6.หลักสูตร การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย script                 16-19 ส.ค 53
   7.หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์               16-19 ส.ค 53
   8.หลักสูตร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์               19-22 ส.ค 53


**นักศึกษาที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมฯ  ทุกวัน ในเวลาราชการเท่านั้น** งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย--

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://comcentre.lpru.ac.th/CouseList/index.php

555
   ทางสำนักวิทยบริการ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

   ทางสำนักกำลังจะติดตั้งตัวอุปกรณ์สัญญาณภายในอาคารใหม่น่ะชคับจึงทำให้สัญญาณบางจุดยังไม่มี

   ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยน่ะคับ

หน้า: 1 ... 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41