ผู้เขียน หัวข้อ: กพน. แจ้งสกอ.ให้ทุนสนับสนุนโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ  (อ่าน 7835 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

 • บุคคลทั่วไป
กพน. แจ้ง สกอ.ให้ทุนสนับสนุน     โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1  ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นักศึกษา มร.ลป.ที่สนใจ สมัครขอรับทุน ได้ที่คณะที่สังกัด

               นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า  เนื่องด้วยสำนักงานนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สนามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5  รอบ  เมื่อวันที่  28  กรกฏาคม  2555  ที่ผ่านมา  รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  ได้เชิญชวนกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามความพร้อม และความเหมาะสม  ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และบริการประชาชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน
           ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีดำริที่จะเสนอโครงการ ๑  มหาวิทยาลัย  ๑  ทุน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกกาคม 2555  โดยขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ร่วมดำเนินการโครงการฯ  โดยการสนับสนุน 1.ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 2. ขอทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา จำนวน 1  ทุน  ให้แก่นิสิต  นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ทุกชั้นปี)  ที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น  ในการศึกษาเล่าเรียน  เป็นแบบอย่างที่ดี ในความเสียสละ  มีจิตอาสา  มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา  ดังนั้น  สกอ. จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ร่วมพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว   ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษา คณะต่างๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 1  มหาวิทยาลัย  1 ทุน  ดังกล่าว โดยส่งรายชื่อนักศึกษา มาที่กองพัฒนานักศึกษา  ที่งานสวัสดิการและหอพัก  กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 – 19  ตุลาคม 2555 เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ และส่งให้ สกอ.ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2555  ต่อไป   สำหรับคุณสมบัตินักศึกษาที่ร่วมโครงการ  ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร  เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ   มีความประพฤติดี  และขาดแคลนทุนทรัพย์   ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นปีการศึกษา  2556  สิ้นสุดตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ขอรับทุนการศึกษา   (นักศึกษาที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะทุกคณะ หรือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 1400 (ติดต่อคุณเปรมกมล สานำ)  หรือติดต่อ สกอ.โดยตรง ถึงผู้ประสานงาน  นางวัฒนาโสภี  สุขสะอาด   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา หรือ นางสาววัลภรณ์  อบสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  โทร 02-6105468 , 02-6105418  โทรสาร 02-35545532 , 02-3545460  หรืออีเมล wattanas@mua.go.th  หรือที่  jari_ya23@hotmail.com

darkmany

 • lpru 02

 • ออฟไลน์
 • **

 • 88
 • การ์ม่า:
  +0/-0
  • ดูรายละเอียด
  • คาสิโนออนไลน์
การเล่น คาสิโนออนไลน์ ไม่ได้ทำให้รวยยิ่งเล่นยิ่งทำให้จนจงรู้ไว้