คำแนะนำการใช้งานระบบอีเมล์สำหรับนักศึกษา

คำนำ

การให้บริการในกลุ่มที่จะต้องให้บริการด้วยบัญชีอีเมล์ (Account Email) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปัจจุบันมี 3 กลุ่มคือ
  1. การให้บริการด้วยบัญชีของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง (@lpru.ac.th)
  2. การใช้งานที่ต้องใช้บัญชีเชื่อมต่อกับ Outlook (@live.lpru.ac.th)
  3. การใช้งานที่ต้องใช้บัญชีเชื่อมต่อกับ @G.lpru.ac.th
โดยในเอกสารจะแสดงวิธีการ และแนวทางสำหรับการเข้าใช้บริการอย่างง่ายๆ เพื่อให้นักศักษาเข้าใจวิธีการใช้งานในเบื้องต้น สามารถคลิ๊กเข้าดูวิธีการจากเมนู