เอกสารคำแนะนำการใช้งานระบบอีเมล์และ Office 365 สำหรับนักศึกษา

คำนำ

การให้บริการในกลุ่มที่จะต้องให้บริการด้วยบัญชีอีเมล์ (Account Email) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปัจจุบันมี 2 กลุ่มคือ
  1. การให้บริการด้วยบัญชีของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง (@g.lpru.ac.th)
  2. การใช้งานที่ต้องใช้บัญชีบัญชีเชื่อมต่อกับ Office 365(@lpru.ac.th)
โดยในเอกสารจะแสดงวิธีการ และแนวทางสำหรับการเข้าใช้บริการอย่างง่ายๆ เพื่อให้นักศักษาเข้าใจวิธีการใช้งานในเบื้องต้น สามารถคลิ๊กเข้าดูวิธีการจากเมนู