เอกสารคำแนะนำการใช้งานระบบอีเมล์และ Office 365 สำหรับบุคลากร

คำนำ

การให้บริการในกลุ่มที่จะต้องให้บริการด้วยบัญชีอีเมล์ (Account Email) ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 กลุ่มคือ การให้บริการด้วยบัญชีของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง (@lpru.ac.th) และการใช้งานที่ต้องใช้บัญชีบัญชีเชื่อมต่อกับ Outlook (@live.lpru.ac.th) โดยในเอกสาร จะแสดงวิธีการ และแนวทางสำหรับการเข้าใช้บริการอย่างง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งานในเบื้องต้น

สามารถคลิ๊กเข้าดูวิธีการจากเมนู