ข่าวรอบรั้ว บุคลากร/นักศึกษา

สายตรงอธิการบดีITALPRU


ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น


แบนเนอร์


img

วันที่ 21 มีนาคม 2566

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 17 มีนาคม 2566

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 10 มีนาคม 2566

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์