ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  (อ่าน 8 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1001
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยรลำปาง
   1.คำสั่งเลขที่ 1625/2563  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การแต่งตั้ง นางกิ่งดาว ปัดเปา  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พศ.2563จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ สำนักงานสภามหาวืทยาลัย   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
        2.คำสั่งเลขที่ 1669/2563  ผศ.พิมผกา  โพธิลังกา  มีราชการเพื่อไปติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูระบบหมักแบบไร้อากาศ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
        3.คำสั่งเลขที่  1665/2563 รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ และคณะ มีราชการเพื่อไป ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2563 ณ จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563