ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 11 กันยายน 2562  (อ่าน 1127 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 983
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2705/2562  รศ.สมชัย  โกศล  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา  2563  ณ  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  และโรงเรียนบ้านเฉลียง  จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่  16  กันยายน  2562
2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2704/2562  อาจารย์วัลลภ  สิงหราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา  2563  ณ  โรงเรียนจักรคำคณาทร  และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  12  กันยายน  2562
3.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2696/2562  ผศ.วุฒิรัตน์  พัฒนิบูลย์  และพนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับส่ง นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/2562  ระหว่างวันที่  13 – 14  กันยายน  2562
4.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2697/2562  นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  11/2562  ในวันที่  14  กันยายน  2562
5.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2703/2562  อาจารย์สุภาภรณ์  มาชัยวงศ์  และคณะไปราชการเพื่ออบรมครูและพี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ณ  จังหวัดลำปาง  ลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  17 – 18  ตุลาคม  2562
6.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2702/2562  อาจารย์เอกนรันทร์  สีฝั้น และคณะ  ไปราชการเพื่อติดตามผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ด้านการอ่า  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  ในวันที่  19  กันยายน  2562
7.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1701/2562  อาจารย์สุภาภรณ์  มาชัยวงศ์  และคณะไปราชการเพื่ออบรมครูและพี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ณ  จังหวัดลำปาง  ลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  18 – 20  ตุลาคม  2562
8.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2700/2562  อาจารย์เอกนรินทร์  สีฝั้น  และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ด้านการอ่า  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านกล้วย  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  18  กันยายน  2562
9.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2695/2562  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่สรุปโครงการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่พระราโชบายพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน  ในวันที่  11  กันยายน  2562