ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  (อ่าน 10 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 696
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2019, 03:34:37 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

คำสั่งไปราชการเลขที่   395/2562   ผศ. รัชดาพร   หวลอารมณ์   ไปราชการเพื่อจัดโครงการอบรมหลักสูตร  เทคนิคเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน  รุ่นที่  1  ณ  กองพัฒนาทรัพกรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ใยวันที่  26-29  มีนาคม  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่   411/2562   นาย  บุญหลง   ฝั้นคำอ้าย   ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ครั้งที่  3/2562  ณ  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562 

คำสั่งไปราชการเลขที่   410/2562   ผศ.ดร.  ปริเยศ   สิทธิสรวง  อ้าย   ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ครั้งที่  3/2562  ณ  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562
 
คำสั่งไปราชการเลขที่   412/2562   ผศ. เอกรัฐ   อินต๊ะวงสา  พร้อมคณะไปราชการเพื่อหารือข้อราชการ  ณ  วิทยาลัยอาชีพลอง  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  ในวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่   396/2562  อาจารย์  ภาคภูมิ   พิชวงศ์  ไปราชการเพื่อจัดแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  โรงเรียนถิ่นโอกาสวิทยา  จังหวัดแพร่  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่   404/2562  อาจารย์  ภาณุวัฒน์   รังสรรค์  พร้อมคณะไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  เรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กและเยาวชนด้านภาษาอังกฤษ  ภายใต้โครงการชื่อ  การจัดการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่น  ณ  บ้านค่ากลาง  ตำบลบ้านค่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่   409/2562  นาย  สมพงษ์   จันทร์ต๊ะวงศ์  ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนสาธิตฯ  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562

คณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งไปราชการเลขที่   082/2562  ผศ.  ศิริมา  เอมวงษ์  พร้อมคณะไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนว หลักสูตร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ณ  โรงเรียนวังเหนือวิทยา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562