ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  (อ่าน 175 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 832
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2019, 03:32:11 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
คำสั่งไปราชการเลขที่  345/2562  อาจารย์  อัจฉริยา  คราโรจน์    พร้อมคณะไปราชการเพื่อเดินทางไปรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  SEA-Teacher  รุ่นที่ 7  เดินทางกลับมหาวิทยาลัย  ณ  สนามบินดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  12-13  กุมภาพันธ์  2562
https://mega.nz/#!adhDASLT!GaR38fKrZ3nwOTSXLmjJQzB9FlWrVguwgtAu-kgz6tQ
คำสั่งไปราชการเลขที่  375/2562  นางสาว  ทิพย์สุดา  แสนโส   พร้อมคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  จำนวน  5  ฐาน  โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ  2562  ณ  ห้องฝึกอบรมงานบริการสานสนเทศ  ชั้น  1  สำนักห้องสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562
https://mega.nz/#!adhDASLT!GaR38fKrZ3nwOTSXLmjJQzB9FlWrVguwgtAu-kgz6tQ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งไปราชการเลขที่  060/2562  นาย  ธชนม์   ก้าวสมบูรณ์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม  หลักสูตร  Revit Strucre & lntroduction  to  Robot  Essentials  ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่  ในวันที่  6-8  กุมภาพันธ์   2562
https://mega.nz/#!yc4T1SrA!fU7t6w1d8KIclU25KPkXZGjURIKs_EoUbq75c5dirGg
คำสั่งไปราชการเลขที่  065/2562  ผศ.ศิริมา   เอมวงษ์   พร้อมคณะ  ไปราชเพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนว  หลักสูตร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ณ  โรงเรียนเถินวิทยา  ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562
https://mega.nz/#!zYpzTY5R!hf4VBdRCRW2pofoGsWq5Vhk6wb1UmZEnIY4rThnm9Jg
คำสั่งไปราชการเลขที่  066/2562  นาสาว  วณิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  3  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562
https://mega.nz/#!mB5D3KTB!MeaeWocvngO6YGej00AeFqFlQpuRSzOO_utsf9ltLmo
คำสั่งไปราชการเลขที่  067/2562  นาย  สันติ  วงษ์ใหญ่   พร้อมคณะไปราชการเพื่อ  เข้าร่วมชมนิทรรศการ  " วันนักประดิษฐ์ "  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไปเทค   ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2562  และศึกษาดูงาน  ณ  บริษัท  เอกรัฐวิศวกรรม  จำกัด (มหาชน)  และโครงการผันน้ำ  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน  ใววันที่  6  กุมภาพันธ์  2562
https://mega.nz/#!bRw3kCBT!gZcrCZSkESKNN46-C-iCMua2Jx4gcjU4ebuSruwuoc4
คำสั่งไปราชการเลขที่  070/2562  ผศ.ดร.  อนิรุจน์  มะโนธรรม  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม  หัวข้อ  "  เพิ่มขีดความสามรถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอ่างมีประสิทธิภาพ " ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพค  เมืองทองธานี  ในวันที่  7  มีนาคม  2562
https://mega.nz/#!mAg1XIwQ!HX6LfuiCv74GXvE5CpKyDw4cMo3Hc8QjMC0I6FQinf0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2019, 10:26:50 am โดย Pr_hom »