ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  (อ่าน 10 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 696
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2019, 03:30:03 pm »
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.   คำสั่งราชการเลขที่ 343 / 2562 ผ.ศ. นพนันท์  สุขสมบูรณ์ ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการผลการดำเนินงานโครงการตามยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ณ  อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  344/2562 ผศ ดร  ปริเยศ  สิทธิสรวง  ไปราชการเพื่อ อบรมหลังสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง  รุ่นที่ 6  ณ  อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 346/2562  ผ.ศ  เอกรัฐ  อินต๊ะวาศา  และคณะไปราชการเพื่อ  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 2  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 347/2562  นาย สมพงค์  จันทร์ต๊ะวงค์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ณ  อาคารโอฬารโรจน์ริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2562

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 352/2562 นาย บัณฑิต  โบสถ์ทอง และคณะ ไปราชการเพื่อ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการส้มมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วไปประเทศ  ครั้งที่ 25  ณ  ห้องประชุมโอฬารอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  ในวันที่  6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562