ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  (อ่าน 217 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 696
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 08:06:04 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1405/2561 นายบรรจง  สมศรี และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพห่างไกลแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมที่ 3 “20 Power Share” ครั้งที่ 1 ณ Innovation Learning Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!PIxDHDbB!Wcg2jx4PLjzB3JG2VBROaWy4D_hA0SV2VBVVcO8OQnI

2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1444/2561 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อรับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการเวทีนำเสนอ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยภายใต้ โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง” ณ ท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!iIgnQbyA!NOdsjCZEX_HN4tPaBHQJLiW6LaDy_KV30LROj90SZ0w

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1451/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการประสานงานนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!SJo1BZ5b!E2pGcCbN3N5nFqJl7AdrZ7sH3pQox_4Rs9mRkQTYdHE

4. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1452/2561 นายอรรณพ  คำวัง ไปราชการเพื่อรับนายปรีชา  ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!CA4XCLBA!J9oUy2jUxAcYSNG-sJrJ7QZXBmTdWJAM9JhLrkbFbxA

5. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1453/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา ไปราชการเพื่อประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย สู่ยุค 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!DZhBWLCZ!WKfQGy9CfogcgOdop2mVuDLSaz9z_WkUTVafvE2QESs

6. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1456/2561 นายปรีชา  ตาเมืองปลูก และคณะ ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสภา เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!jNpDHBKI!ub2uTe7SZ6qng-122jYMA6yvzWtRN2hG8ADosayV7qI

7. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1457/2561 นายบุญยิ่ง  พลไตร และคณะ ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง คณะเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 และ 7 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!uYhzVT6Y!BgdtcXCMVWVNAxZ7Ws7YCiUosEkSVJ0onjl0AXuATV0คณะครุศาสตร์

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0385/2561 อาจารย์สมบัติ  คำมูลแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตา และโรงเรียนบ้านแป้น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!acoHiL7D!JMR_YhBE07KPgB_gYDQZNnr16iY_tiZZs3IXiOpOO9A

2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0386/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!mVp3SZzB!yIav65uh6wAJXd-WBTP9K1ZBx762zhCbwqS9Ur6-EnE

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0387/2561 อาจารย์สมบัติ  คำมูลแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนวังทองวิทยา และโรงเรียนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 6 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!fN4T3JyT!8tFnGuT8SG_B6YSOAXVv3vbgJFSWkh4eVoCSnMn6xNU

4. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0388/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!bZoR2ZiI!szlA2C69CRALlE0mI-xwRV1YE0M5CaZZKcpSIN3pKzY

5. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0389/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 6 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!mBoDHLbI!LhKffDRSDyRJTxH9dKF7dq33uPJUubjbhN5RcqFQFcA

6. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0390/2561 อาจารย์สมบัติ  คำมูลแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา และโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 7 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!HN5RCBpC!quRx0pRFtftNVVSFsfqM_vQcVBmUKAUTnC1uDfTzn4k

7. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0391/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วันที่ 7 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!ndpxzbzT!yUpOPq9p5qBGYjm5YaUa4f09iWfMikzhKWJK7RnHudo

8. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0392/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 11 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!LZ4VSDLZ!XAiA38xhZEdkC6Sn4DmZ6_vhBYZBjRZ4Fjlhy2dvSQY

9. คำสั่งไปราชการเลขที่ 393/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!SAhDmJ7C!r_GEMhGZZJcid2jaK5mxqQIzyYKbMg79mzz_6xHhWSY

10. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0394/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!Dc4zmR7R!tlPsfUgb0Le8HtLQSRYDZPA-BkvasUUiVuiVMUokKdk

11. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0395/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 22 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!PEpBED6B!rp1Rvo0tYke81Q7J_KI9HAyMD5RXqjTaOC2UWUA9ZUs

12. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0396/2561 อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!CRgjhLrQ!EyV9LuZAOZw3Npkf-Qw0l7A1K9hyj7dRLzm5QSvwhFo

13. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0397/2561 อาจารย์นภาลัย  ศรีวิชัย และคณะ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา และโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
https://mega.nz/#!jU4DhLgY!ZOU4v3CnOGhNH2ezim6AZ_1NQt_Yomc9yCXiOWF6LLo

14. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0400/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี และโรงเรียนแม่ริมวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!zEhDSZBY!ALvqXyYmde1zPcfVX9ODabscm6SErpRXnewpalzdNJQ

15. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0401/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนละอองทิพย์ โรงเรียนนรพีเลิศวิทยา และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดลำพูน วันที่ 1 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!vNx1kTJb!ktHg5TjHgQrq2zJX173DkKrQo-8gMsq5RFJ2K2Pwn-E

16. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0402/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์ และคณะ ไปราชการเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4 – 6, 8 และ 14 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!2Ng10LRa!fjX7iSZ-RcNYD6XZr11lRSN66KN99wg5EFb7HI8zR5A

17. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0403/2561 อาจารย์นภาลัย  ศรีวิชัย และคณะ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนผาช่อวิทยา และโรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!CZhn2LiZ!EW_s_rOOa0R4x0q6IwiT5ZrzbHeZKwJRvKgpHlbGkHg

18. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0404/2561 อาจารย์วิศาธร  ทนุกิจ และคณะ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 1 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!CE5HARgY!7ZTCW_Uw47GmQXX6sBLQBlJZh8C82uuLJK9fiq0m3FE

19. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0405/2561 อาจารย์อนงค์รัตน์  รินแสงปิน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยหลักสูตร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!nVwxCByb!JftJpi_DOkCPIco6wemasyMv-m-7kY-Sncufeb3_3_g

20. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0406/2561 อาจารย์สุภาภรณ์  มาชัยวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อรับ – ส่งวิทยากร ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!eEgVSJRa!-jLhGkozK40vKf0CG9FTSbDkssk5SlXa_EK_xQavwtY

21. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0407/2561 อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านม่วง และโรงเรียนป่าเหว จังหวัดลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!6IoBHZLR!4zAyxl0EDT1_MR_wxxHdjtBmqGEdVivhWKT7VKftq0c

22. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0408/2561 อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุกและโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!mchziRiS!DbWAZQqJ8liwChvJHefj55Z2iX9U_U6wtFZxqFYPSVc

23. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0409/2561 อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 และ 3 จังหวัดลำปาง วันที่ 5 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!CFpDkD5Q!823-KOkGMzckeHJvbsBIB2a-c28NikyHQNQwOo0Smng

24. คำสั่งไปราชการเลขที่ 410/2561 อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 13 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!PEwzEbgR!CU9VW4nUhouj8tmtYRVwKu0DClsN6FlbeDiiseUbTEI

25. คำสั่งไปราชการเลขที่ 0411/2561 อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านแพะและโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา จังหวัดลำปาง วันที่ 6 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!iVpnWTZK!vdBPsO7svM4esGYNdt3oQJp29mITiZ1BzkNM4SH5J3g

26. คำสั่งไปราชการเลขที่ 412/2561 อาจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ และโรงเรียนบ้านอ้อนวิทยา จังหวัดลำปาง วันที่ 12 มิถุนายน 2561
https://mega.nz/#!GUgBxTID!SnG-k4IpxppzzfliBS5snRW8Dm3slPlCmb0AgLr0rdU