ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 6 ธันวาคม 2560  (อ่าน 129 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 547
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3309/2560 นายบรรจง สมศรี พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3388/2560 นางสมพร วันวิศิษฐ์ชัย และนางสาวดวงจันทร์ คำขอด ไปราชการเพื่อสมมนาทางวิชาการเรื่องคลายปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!bMJACaYK!hTC0FBrrJdek63F2KFZOYqfsCIk6IHhogOr2dnEYuAg

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3380/2560 รองศาตราจารย์ ดร.สมเกียร สายธนู ไปราชการเพื่อลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ซึงเป็นพื่นที่เพื่อรับทราบรายงายการดำเนินงานตามพัธกิจมหาวิทยาลัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3400/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการการประเมินผลทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!PcJkwYJT!LXtaTT4q8KxIWh77CXt0XsFO23tVMTWkbg0hD8ai7BE

คณะครุศาสตร์

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1135/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ และนายสุทธิมั่น ปิยะโกศล ไปราชการเพื่อลงพื่นที่หารือเบิกจ่ายเงินโครการที่ได้รับทุนจาก สสส. ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 4 ธัวาคม 2560
https://mega.nz/#!3IAmjIBL!5GmaweYDfc0NQbe0Xve4F2Z5Zt-drpn1qscG7Msa5Rk

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1140/2560 นางนารี บุบผากอง และ นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร ไปราชการเพื่อกำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!CVhXFS7S!XJqVMSGj8uTJ6kg3qRTeymqCiMKXgY5nKN2uk3r3qQo

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1141/2560 นางเจมขวัญ ศรียอด และ นางสาวดวงฤดี สนัทนวน ไปราชการเพื่อจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงาานภาครัฐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!PUAyTbJB!Lnm2z-yRdAoyocSfeqZ-UEt_0HzwgJtFMajsc7hjOqs