ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  (อ่าน 176 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 547
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2017, 04:21:36 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 3204 / 2560 อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์ และรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ไปราชการเพื่อประชุมเตรียมเวทีศาลพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560


2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 3188 / 2560 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์  ณอณ และอาจารย์ ดร.สุจิตรา  ปันดี ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ประชุมหมู่บ้านเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ 13 อำเภอจังหวัดลำปาง ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!eRpEEQiK!Sv4n95YKeNJggZ5x4EWTeAZ992tKn7S3GqLBJTVx8M0

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 3203 / 2560 อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา และนายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!2Bw0jIBS!9yL4l5R4x4rOHqkb2k568-OV_wGG2w2NSNtDuXuKIZ0

4. คำสั่งไปราชการเลขที่ 3206 / 2560 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน และคณะ ไปราชการเพื่อต้องส่งคืนชุดคลุยวิทยถานะและชำระเงินให้แก่ทางร้านค้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!rRIXTLpD!XwCh05FvMvz7ddF-Jw59ODFqEZtxkJL4d3gMlM2OZ8s

5. คำสั่งไปราชการเลขที่ 3189 / 2560 ดร.สุธิดา ผลชำนิ และคณะ ไปราชการเพื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามโครงการในพระราชดำริ ณ บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!HF4hUK5I!0nWMgnvqV-eEqZLxCuSB1JcYXnim4PbynuN391wIkj8

คณะครุศาสตร์

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1102 / 2560 นางสาวศิริพร วงค์ตาคำ ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!bNpWHC7R!V1iAhEUbDupdMwzqaXWqT1Lq4s7iKwdpEWIo7PzuMFc

2. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1103 / 2560 นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!XIQ1gBqA!RmBJLbzAFg9BwRLmI_fzrRNanNNH3mWEAtD9hsfnXsA

3. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1104 / 2560 นางสาวศิริพร วงค์ตาคำ ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!iZJQ2BSK!Gnqc_HHpz2QFqqiCXft3Q40H89Ri_3PFBwRibYFMjRc

4. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1105 / 2560 นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!uZA3yYKT!oweAwBj7ImtzyEe6r1vRZRe-qWgQ2NgRQf80BYxZ7Wo

5. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1106 / 2560 นางสาวศิริพร วงค์ตาคำ ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!nFxElQab!t6b0EL5K8mzhFn64d_9PkVFJv_Di2HVDbh7jW-8QwBY

6. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1107 / 2560 นางสาวศิริพร วงค์ตาคำ ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!iZBkTZgI!2ilPX3NVIAjjD4qVVJEC7qjBEDavb7nlxSINsajksa4

7. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1098 / 2560 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์สมชาย เมืองมูล และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ถอดบทเรียนโรงเรียนสุขภาวะจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16 และ 21 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!yFITgS6b!3cNRBjeZ6-nK8Bd__gGF3Fd0RikR6EERhQ3bOQM0OwI

8. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1108 / 2560 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ และนายสุทธิมั่น ปิยะโกศล ไปราชการเพื่อจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการด้านการดำเนินงานการเงินการบัญชี และพัสดุ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!aJ5BXaKL!XDgQN5ANUDgX1EU_ILgxQlU1-waz_aQs3B26u4PpDRk

9. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1109 / 2560 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์สมชาย เมืองมูล และคณะ ไปราชการเพื่อสุขภาวะจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!rdQxlYaR!0T9DnT-_VPh9OrP-1UB_ZTv-Oo7ObGp0uaGz1Fsn4eg

10. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1111 / 2560 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร ไปราชการเพื่อจัดอบรมหลักสูตร IT Trends : Seminar Asia's Rising Power ณ โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560


11. คำสั่งไปราชการเลขที่ 1101 / 2560 นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!aMAVgJwK!n4mrw20gtejatBIZV6MCi9UmaCGlCvKBcNGFx2o8yvs

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. คำสั่งไปราชการเลขที่ 85 / 2560 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.จำเนียน มีสำลี และคณะ ไปราชการเพื่อประชุมหารือโครงการจัดการห่วงโซ่อุปทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัย ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!vUgEgASC!kiusxC1-45m-c0a8h2a50AiY6iV2BgEyii-X1Kz1oCw