ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือน กรกฏาคม 2555  (อ่าน 6718 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือน กรกฏาคม 2555
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 08:53:08 am »
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องหมายอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
- - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องหมายอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย   ตามรายการ ดังนี้
เครื่องหมายอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ๔ รายการ                   

๑. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๑ ดอก จำนวน  ๕๐  คู่
๒. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๒ ดอก จำนวน ๑๐๐ คู่
๓. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๓ ดอก จำนวน ๒๐๐ คู่
๔. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๔ ดอก จำนวน ๑๐๐ คู่   จำนวน ๔๕๐   คู่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-310755-9.pdf

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 --------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง  จำนวน   ๑  งาน   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง  โดยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ( สองล้านบาทถ้วน)             

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง  สำนักงานอธิการบดี   ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อมีสิทธิ์เสนอราคาเสร็จแล้ว  มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิคโดยตรงไม่ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ระหว่างวันที่ ๑๗  -  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,และ www.  gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๔) ๒๓๗๓๒๑-๒   ทุกวันในเวลาทำการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-170755-8.pdf

       

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน
- - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-170755-7.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องหมายอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
- - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องหมายอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย   ตามรายการ ดังนี้
เครื่องหมายอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ๔ รายการ                   

๑. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๑ ดอก จำนวน  ๕๐  คู่
๒. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๒ ดอก จำนวน ๑๐๐ คู่
๓. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๓ ดอก จำนวน ๒๐๐ คู่
๔. เครื่องหมายอินทรธนู ขนาด ๔ ดอก จำนวน ๑๐๐ คู่   จำนวน ๔๕๐ คู่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-100755-6.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบสภาพชั้นดิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ ๑๐ ชั้น
- - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบสภาพชั้นดิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ ๑๐ ชั้น งบประมาณ ๒๐๘,๒๗๕.-บาท
(สองแสนแปดพันสองร้อย-เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง    ได้ที่งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ     ในวันที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.   ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-100755-5.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาย้ายโครงสร้างหลังคาโรงยิมเนเซี่ยม จำนวน ๑ งาน
- - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาย้ายโครงสร้างหลังคาโรงยิมเนเซี่ยม จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๙๘๗,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.    ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   และกำหนดเปิดซอง  ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-100755-4.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 --------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างควบคุมงานศูนย์กีฬาอเนกประสงค์โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลชมพู   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

กำหนดยื่นซองเอกสาร ในวันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ณ งานพัสดุกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   
กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 
คณะกรรมการดำเนินการจ้างผู้ควบคุมงานฯโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนองานในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ และทำการนำเสนองาน (Presentation) ในวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  และคณะกรรมการฯ  ใช้     เวลาซักถามรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ รายละประมาณ ๑ ชั่วโมง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ใน      -ฟรี-      ได้ที่งานพัสดุ   ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ระหว่างวันที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๒๒๒   ถึงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, และ www.  gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๔) ๒๓๗๓๒๑-๒   ทุกวันในเวลาทำการ         

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-050755-3.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำวัสดุกันซึมคลุมหลังคา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
- - - - - -- - - - - - -- - -

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาทำวัสดุกันซึมคลุมหลังคาอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน ๑ งาน ราคากลาง ๗๗๔,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-040755-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาย้ายโครงสร้างหลังคาเหล็ก สนก.
- - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาย้ายโครงสร้างหลังคาเหล็ก สำนักกิจการนักศึกษา (สนก.)จำนวน ๑ งาน ราคากลาง ๑๙๗,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๖   กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/July-040755-2.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2012, 11:17:44 am โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »