ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 29 กันยายน 2564  (อ่าน 1367 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2077/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำใช้หลักสูตรในการสร้างการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่าย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/uEhSyDTC#VLw37eAXTWpXK7tAP-Ef9F9wSlwC7BotDHHpd4FzwOk

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2038/2564  ผศ.วิศท์  เศรษฐกร  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/XUwChDgb#Y2kpwZ7t5R_rIWOz-ZHzpeYndvfh3G48YDuUy006a9E

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2039/2564  ผศ.วิศท์  เศรษฐกร  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/DdxGQTKT#Sw7F2DnBqG-59mNvdxlswNKbxPSMmscUiufY-RXLmq8

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2052/2564  ผศ.ณัฐกฤษณ์  ธรรมกวินวงศ์  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/vIgkkBwB#QA9ygOQ6ja9FTPIwfbC0ICUE5PTdcqGIqY08IXu3G7k

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2094/2564  รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเชิงพื้นที่  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  ในวันที่  1  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/eRg0iB4A#KwJ2XWcW3-wnIYR5WI0SE-ILtEduT6CKCIv--bYUObI

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2084/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/6dx0Rb6Q#5Ywe-4HupgQKkZVLGm-M0ksior-GtpntsxKXZblIEm0

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2085/2564  ผศ.ศิรญา  จนาศักดิ์  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/fd5QzJgY#Ozch-ZwPkPnvcURFgEX0h8ZdADUlCF2XaxSBTPRF2NU

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2083/2564  ผศ.ณัฐกฤษณ์  ธรรมกวินวงศ์  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/GJ40BZBa#7g1u6iVmU2UKvaca4CBgsGMnIh227ExI9sZjPcFBVGA

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2082/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  413/2564  อ.อุษา  โบสถ์ทอง และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัยแนวทางการยกระดับการแปรรูปจากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแก  ณ  อำเภอเมือปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LMhEzZrD#izT4XVGwXn3gcLroupWNtZEoglt6HBqQ_DeYgOFZyPQ